Hit enter after type your search item

Wat is bijnierinsufficiëntie

Bijnierinsufficiëntie is een woord dat in feite zichzelf een beetje verklaart. Deze medische aandoening treedt op wanneer onze bijnieren niet goed of onvoldoende werken. Maar, wat zijn onze bijnieren eigenlijk en waar bestaat hun werking dan wel niet uit?

De werking van de bijnieren

Onze bijnieren zijn klieren die zich in het menselijk lichaam in de buurt van onze nieren bevinden. Ze liggen trouwens bijna helemaal over en op de nieren. Dat gegeven verklaart ook meteen hun naam: bijnieren. Deze klieren produceren normaal gezien hormonen die corticosteroïden genoemd worden. Voorbeelden hiervan zijn cortisol dat ook het stresshormoon genoemd wordt en aldosteron. Aldosteron regelt de kalium-, natrium en waterhuishouding van ons menselijk lichaam. Verder produceren de bijnieren ook adrenaline. Wanneer de werking van de bijnieren verstoord is en deze hormonen niet meer of minder geproduceerd worden, wordt er gesproken van bijnierinsufficiëntie.

Soorten van bijnierinsufficiëntie

Bijnierinsufficiëntie is niet een bepaalde aandoening, maar eerder een verzamelnaam van ziekten met gelijkaardige symptomen. Er bestaan dus verschillende vormen deze aandoening. Zo is er de ziekte van Addison, het adrenogenitaal syndroom en het syndroom van Cushing.

Algemene symptomen van bijnierinsufficiëntie

Een onvoldoende werking van de bijnieren kan aanleiding geven tot een veelheid aan symptomen: buikpijn, diarree, braken, ernstige spierzwakte en vermoeidheid, depressie, extreem lage bloeddruk, gewichtsverlies, nierfalen, veranderingen in je stemming en persoonlijkheid, verwardheid, vergeetachigheid en je niet kunnen focussen. Mogelijk kan de patiënt ook in shock gaan en dan spreken we over een bijniercrisis.

Oorzaken van bijnierinsufficiëntie.

Sommige vormen van een minder goede werking van onze bijnieren zijn te wijten aan stress. Een voorbeeld hiervan is de ziekte van Addison die we hierboven al eerder genoemd hebben. Het adrenogenitaal syndroom heeft dan weer een andere oorzaak. Dit is namelijk een aangeboren of zogenaamd congenitale aandoening. Deze vorm van bijnierinsufficiëntie wordt bijgevolg bij jonge kinderen reeds gedetecteerd en kan met medicijnen behandeld worden. Het syndroom van Cushing wordt dan weer veroorzaakt door een te hoog cortisolgehalte in het bloed. Dit hoge cortisolgehalte kan te wijten zijn aan bijnierinsufficiëntie, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Ook het innemen van bepaalde medicijnen met een hoog cortisolgehalte kan tot het syndroom van Cushing leiden.

Bijnierinsufficiëntie: een complex gegeven

Uit de hierboven beschreven oorzaken blijkt dat bijnierinsufficiëntie geen eenduidige oorzaak heeft en dat er vele vormen van bestaan. Een aantal van deze medische aandoeningen hebben we in dit artikel beschreven, maar er bestaan er ook nog andere die we niet aan bod hebben laten komen. Bijnierinsufficiëntie is dus een complex gegeven dat steeds behandeld moet worden door een gespecialiseerde arts. Wanneer jij symptomen ondervindt van bijnierinsufficiëntie, dan doe je er goed aan om steeds je huisarts te raadplegen zodat deze je kan doorverwijzen naar een specialist. Enkel op deze manier kun je er achter komen aan welke vorm van bijnierinsufficiëntie je lijdt en pas na een accurate diagnose kan met een behandeling gestart worden.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :